• Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wielkopolskiej
Biuletyn informacji publicznej

LIKWIDACJA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŚRODZIE WLKP.

Zgodnie z Uchwałą Nr VII / 39 / 2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wielkopolskiej
dniem zakończenia likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wielkopolskiej
z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ul. Libelta 2,
jest dzień 31 lipca 2015 roku.


Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 29 maja 2015 roku przez Zarząd Powiatu Średzkiego z Gminą Środa Wielkopolska Zarząd Powiatu Średzkiego, działając jako zarządca dróg powiatowych powiatu średzkiego przekazuje, a Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska, działając jako zarządca dróg gminnych, przejmuje prowadzenie zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Środa Wielkopolska oraz Gmin: Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą i Zaniemyśl.

 1. Zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych (letnie i zimowe) od dnia 1 czerwca 2015 roku Gmina będzie wykonywała za pośrednictwem Gminnej jednostki organizacyjnej:
  Zakład Gospodarki Komunalnej w Środzie Wielkopolskiej tel. 61 287 0255
  Dyrektor ZGK: Jarosław Płociński tel. 502 588 999
 2. Pozostałe zadania zarządcy drogi (zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kat. I, decyzje na zajęcie pasa drogowego, decyzje na lokalizacje zjazdów, urządzeń obcych, uzgodnienia projektów drogowych, decyzje na umieszczenie urządzenia obcego lub reklamy w pasie drogi, uzgodnienia planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy, wnioski na usunięcie drzew rosnących w pasie drogi powiatowej) oraz zadania starosty (decyzje na wykorzystanie drogi w sposób szczególny, zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kat. II i III) od dnia 1 czerwca 2015 roku prowadzi: STAROSTWO POWIATOWE
  Wydział Komunikacji i Dróg
  Referat Dróg tel. 607 700 878
  Kierownik RD: Andrzej Grynia tel. 601 061 315